Obchodní podmínky

Krátká rekapitulace, ať nemusíte číst celé:

 1. Veškeré zboží máme skladem a proto co máme na e-shopu v nabídce, máme i skladem - nikde nic neobjednáváme
 2. Zboží expedujeme po připsání platby na náš účet - převodem nebo kartou
 3. Nezaplacené objednávky (platba kartou a převodem) automaticky stornujeme po 7-mi dnech
 4. Nevyzvednuté nezaplacené objednávky z Osobního odběru stornujeme po 7-mi dnech, s doplatkem za marnou dopravu tam i zpět ve výši 49,- Kč
 5. Nevyzvednuté zaplacené objednávky z Osobního odběru stornujeme po 7-mi dnech, peníze následně vrátíme na účet, ze kterého platba přišla, v případě zrušení objednávky (z důvodu nevyzvednutí) na prodejně LEVNO, nevracíme poplatek za doručení
 6. Pokud si nevyzvednete zboží na dobírku, naúčtujeme Vám cenu za dopravu a balné, nechceme plýtvat a myslíme si že je to fér - my si s tím práci dali a vše připravili a stálo nás to dost energie a peněz
 7. Zboží v košíku nerezervujeme, dokončete objednávku co nejrychleji, platí u nás pravidlo kdo dřív přijde, ten dříve nakupuje :-)
 8. Recyklační poplatek (PHE) je v případě jeho účtování součástí uvedené konečné prodejní ceny. LEVNO v rámci zákona zlikviduje odevzdané elektrospotřebiče. Místem pro odběr je sklad www.levnoshop.cz  na adrese Milčice 104, 289 11, Milčice
 9. Pokud něco potřebujete napište nám prosím na email zakaznici@levnoshop.cz, odpovíme většinou do 48 hodin p řípadně zavolejte na +420 245 007 844
 10. Pokud výrobek nesplní Vaše očekávání máte tyto možnosti na stránkách Reklamací a Vratek zde:
  1. Výrobek do 14 dnů vrátit a my Vám vždy vrátíme peníze, výrobky neopravujeme a nezasíláme chybějící komponenty nebo části (zejména v případě produktů označených jako Rozbale(v)no)
  2. Peníze vracíme po přijmutí a kontrole produktu u nás na skladě, ve lhůtě max. 14 dní
  3. Výrobek můžete standardně reklamovat v uvedených lhůtách:
   1. Běžné výrobky 24 měsíců pro koncové zákazníky a 12 měsíců pro firmy (nákup na IČO)
   2. Výrobky označené příznakem "Rozbale(v)no" 12 měsíců pro koncového zákazníka a 6 měsíců pro firmy (nákup na IČO)
   3. Výrobky označené příznakem "Bazar" 6 měsíců pro koncového zákazníka a 3 měsíce pro firmy (nákup na IČO)
  4. Reklamace zadávejte pouze u nás na stránkách online , na jinak podané reklamace nebude brán zřetel
  5. Jsme LEVNO a naším mottem je NEPLÝTVEJME. Děláme vše s co nejnižšími náklady, tak nás prosím omluvte, pokud nebudeme ve všem 100% perfektní, dejte nám ale vědět, ať to můžeme zlepšit 

  Specifika produktů označených ROZBALE(V)NO:

  • Záruka 12 měsíců pro koncového zákazníka a 6 měsíců pro firmy (nákup na IČO)
  • Možnost vrátit zboží stejná jako u normálních produktů (po vizuální kontrole) nikoliv používání
  • Jedná se o zboží lehce použité případně jinak neúplné, čtěte proto podrobný popis u produktu, kde na případné nedostatky upozorňujeme (reklamace na tento druh závady nebudou kladně vyřízeny)
  • Reklamace jedou podle standardních procesů, a kde neumíme zboží opravit ani doplnit chybějící díly, bez řečí vrátíme peníze

   

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

   1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
   2. Prodávající LEVNO, s.r.o., IČ: 04676408, DIČ: CZ04676408, se sídlem: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251970
   3. Kontaktní osoby: Ing. Michal Štádler, jednatel a Ing. Karolína Vrkoslavová, výkonná ředitelka
   4. Kontaktní údaje zakaznici@levnoshop.cz a fakturační email: fakturace@levnoshop.cz 

  (dále jen „prodávající“)

   

  PREAMBULE

  1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.levnoshop.cz  (dále je „internetový obchod“).
  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

   

  INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

  1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně platné daně z přidané hodnoty (DPH), všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
  3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

   

  OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  2. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu s předchozí registraci v internetovém obchodě.
  3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
  4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU se závazkem platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení je odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
  6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
  7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
  8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

   

  ZÁKAZNICKÝ ÚČET 

  1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   

  PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2801562950/2010, vedený u FioBanky (Číslo objednávky jako VS platby) vedený v Kč (CZK)
    1. IBAN: CZ5220100000002801562950
    2. SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
   2. bezhotovostně platební kartou přes platební bránu GoPay
   3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,  nebo přímo na účet výše
   4. Na dobírku hotově nebo kartou přes zprostředkovatele Česká Pošta, PPL, Toptrans, Záslkovna nebo při osobním odběru v Milčicích 104, 289 11 okres Nymburk
   5. Odloženou platbou Skip Pay nebo Twisto
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po 7 dnech je objednávky automaticky stornována, pokud nedojde (ani po opakované výzvě k platbě na email uvedený při objednání) k připsání platby na náš výše uvedený účet. Prodávající není povinen v takovém případě objednávku obnovit a předem rezervované zboží již může být vyprodané.
  4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  7. Zboží je kupujícímu dodáno:
   1. na adresu určenou kupujícím objednávce
   2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
   3. osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
  8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
  9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
  13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
  14. Skip Pay: Využitím služby souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde.
  15. Twisto: Využitím služby souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde.

   

  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
   1. ode dne převzetí zboží,
   2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
   3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 
   1. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   2. dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   3. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   4. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat projev vůle o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  5. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující může (ale nemusí) využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím v menu „Vrácení zboží a reklamace“
  6. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
  7. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání směrem k zákazníkovi (nikoliv náklady na odeslání zpět do levnoshop.cz a nákladů na platbu/dobírečné), které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  9. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

   

  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (Toto se netýká zboží, specificky označeného jako „poškozená krabice“ nebo „poškozené zboží“, nabízené za zvýhodněnou cenu).
  2. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
   2. které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   3. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   5. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
   1. přiměřenou slevu z kupní ceny,
   2. odstoupit od smlouvy.
  5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
   1. pokud má zboží podstatnou vadu (netýká se zboží, při prodeji specificky označeného jako „poškozené zboží“, nabízené za zvýhodněnou cenu),
   2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
   3. při větším počtu vad zboží.
  6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  8. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
  11. Volbu způsobu reklamace má kupující.
  12. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
  14. Ustanovení podle § 2165 se nepoužije:
   1. U věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla cena ujednána
   2. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým ujednáním
   3. U použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   4. Vyplývá-li toto z povahy věci.
  15. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  16. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  17. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  18. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
  19. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  20. Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  21. Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

   

  MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

  1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
  2. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR) sídlící na adrese Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, případně elektronicky na emailové adrese adr@coi.cz nebo na Webu https://adr.coi.cz 
  3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - pro českou verzi klidněte zde.

    

  DORUČOVÁNÍ

  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

   

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

   

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10.4.2024

  Ing. Michal Štádler, jednatel

  Ing. Karolína Vrkoslavová, výkonná ředitelka

  LEVNO, s.r.o. – provozovatel E-Shopu levnoshop.cz a obchodů LEVNO v ČR

   

  Používáme ověření věku Adulto