Soutěže LEVNO

Aktuální Soutěž na FB (Tipněte si počet produktů v krabici od 17.9.2021 do 28.9.2021)

 
 
Soutěžní otázka:

Kolik kusů kosmetiky a drogerie se nachází v boxu, který Vám zde ukážeme?
Tak schválně, bude Váš tip ten správný? Tipovat můžete přímo do komentáře pod příspěvek kde stačí uvést číslo a jste ve hře. Pozor, každý může hlasovat jen jednou.
 
 
 
Tipy pište pod příspěvek, NE pod fotky. Tipy pod fotkami nebudou uznané.
Soutěž bude oficiálně ukončena v neděli 27.9. ve 12 hodin. a my v pondělí 28.9. vybereme tři z Vás, kteří se svým tipem nejvíce přiblíží správné odpovědi. 

Losování bude probíhat mezi všemi správnými odpověďmi. Jména autorů napíšeme na papírky, zamícháme a náhodně vylosujeme tři výherce. Losování bude natočeno a vloženo na FB stránku Levnoshopu.
 

 

Obecná pravidla soutěží na levnoshop.cz

 1. Obecná ustanovení 
  1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku.
  2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Vše za 50, s.r.o., se sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10, IČ: 04676408, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „organizátor“).
  3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
  4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
  5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
  6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
  7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
  8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.
 2. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
  1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
  2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
 3. Mechanismus soutěže
  1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže. 
  2. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců a typ losování bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.
 4. Výhry a jejich předání
  1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
  2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Levnoshop.
  3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora, zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice, nebo bude výhra zaslána elektronicky.
  4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.
 5. Zveřejnění pravidel
  1. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky levnoshop.cz nebo na webu www.levnoshop.cz/souteze 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.